Leo Martínez i Víctor Domingo

PRESENTACIÓ DE LES ASSEGURANCES D’ESPORT I LLEURE ALS COL·LEGIS DE MEDIADORS

Mutuacat és especialista en assegurances esportives i de lleure
El sector de l’esport representa el 3,3% del PIB a l’Estat

 

MANRESA, 13 d’abril de 2022. Mutuacat, com a especialista en assegurances d’esport i lleure, ha ofert conferències sobre aquest tema als col·legis de mediadors de Lleida, Girona i Barcelona.

En primer lloc, a les sessions, Leo Martínez adjunt a la Direcció General de Mutuacat, ha repassat breument les singularitats de l’entitat. Ha parlat del catalanisme com a valor de Mutuacat i del seu compromís amb la llengua catalana. També ha destacat l’absència d’ànim de lucre de la mutualitat i la seva pertinença al sector de les empreses socials i solidàries. Ha remarcat el compromís ètic de Mutuacat, validat pel segell Ethsi, que porta a no invertir en armament, a no penalitzar els assegurats que usen més els serveis ni a incrementar abusivament els preus de les persones més grans, que ja no són rendibles a cap asseguradora.

Tot seguit ha pres la paraula a Víctor Domingo, delegat territorial de Mutuacat a Barcelona, Lleida i Tarragona i especialista en assegurances d’esport i lleure.

Les assegurances d’esport i lleure, una gran oportunitat

Domingo ha desgranat els principals trets de les assegurances esportives i de temps lliure. I sobretot  ha subratllat que representen una gran oportunitat de negoci per als mediadors. 

Cal tenir present que el mercat de l’esport actualment té uns ingressos de gairebé 40.000 milions d’euros i que representa el 3,3% del PIB de l’Estat espanyol. A més, es tracta d’un negoci creixent: cada cop hi ha més esportistes i també nous esports.

Per tant, es tracta d’un sector important econòmicament, que creix i, que en molts casos, està obligat per llei a contractar assegurances. Concretament, segons el Decret 58/2010, de 4 de maig, i el Decret 267/2016, de 5 de juliol, les entitats que organitzen activitats físiques, d’esbarjo i aventura han de a contractar una assegurança d’assistència sanitària, prestacions econòmiques i responsabilitat civil. 

Mutuacat ofereix l’assistència sanitària i les prestacions econòmiques, segons el que preveu el Reial decret 849/1993, de 4 de juny o segons les necessitats del client.

Cal remarcar que són molt poques les asseguradores que ofereixen aquestes prestacions ja que requereix un alt grau d’especialització. Exigeix poder analitzar bé el risc, oferir dades estadístiques als clients i adaptar-se a un sector permanentment en evolució. També cal un quadre mèdic específic amb cobertura a tot el territori i experiència i aprenentatge continu. Mutuacat compleix tots aquests requisits i un altre de molt important: la voluntat de permanència en el ram. En aquest sentit, cal tenir en compte que moltes entitats en deserten en veure la seva complexitat.

Descarrega la notícia