Assemblea Catalana De Serveis Financers

ACOLLIM L’ASSEMBLEA DE CATALANA DE SERVEIS FINANCERS

La reunió se celebra a les nostres instal·lacions de Vic

 

MANRESA, 28 de novembre de 2022. L’Assemblea de Catalana de Serveis Financers es va celebrar el passat 26 de novembre  a la seu de Mutuacat a Vic. 

El president de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Jaume Miquel March, va començar  presentant-hi l’informe del Consell Rector i el pla de treball per l’any 2023. Seguidament es va tractar l’ampliació de les bases del programa d’Artesans Energètics per tal de finançar també les inversions en autoproducció d’energia més sostenible per a calefacció, i l’avaluació a l’alça del tipus d’interès anual per l’emissió dels títols participatius, entre d’altres temes. 

Finalment, l’Assemblea va concloure amb el torn obert de paraula amb les intervencions dels socis que hi eren presents i la dels que hi havien participat telemàticament.

 L’anterior assemblea de l’entitat, el maig passat, també es va celebrar a Mutuacat, en aquest cas a les oficines de Manresa. Aquest fet no és estrany ja que ambdues entitats mantenen molt bona sintonia i comparteixen la visió de país. Enfoquen la seva activitat a través de l’activisme social i vetllen per fer créixer l’economia catalana i beneficiar el conjunt de la societat. Totes dues pertanyen al sector financer de l’economia social i solidària. Es regeixen per principis ètics d’honestedat, transparència, responsabilitat social i ajuda mútua. De fet, fa temps que mantenen relacions ja que la mútua és sòcia de la cooperativa financera, de la mateixa manera que aquesta està associada a l’asseguradora. 

 

Descarrega la notícia