ASSEGURANÇA ESPORTIVA

Assegurança esportiva obligatòria que cobreix els accidents a causa de la pràctica de l’esport o d’un esdeveniment esportiu segons el Reial decret 849/1993, de 4 de juny.

SI ET CUREN PROFESSIONALS D’AQUÍ, PER QUÈ PAGUES L’ASSEGURANÇA A EMPRESES DE FORA?

LES NOSTRES ASSEGURANCES SÓN ÈTIQUES I JUSTES: HO ACREDITA EL SEGELL EUROPEU ETHSI

LA TEVA ASSEGURANÇA A UN PREU IMMILLORABLE: DES DE 0,17€

A QUI VA ADREÇADA?

Clubs, associacions esportives, agrupacions, unions esportives de clubs, federacions esportives unificades, federacions esportives poliesportives, grups esportius, Unió de Federacions Esportives de Catalunya, etc.

COBERTURES I SERVEIS

RESPONSABILITAT CIVIL

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA IL·LIMITADA

INVALIDESA PERMANENT I MORT PER ACCIDENT

APP SALUTCAT,
XAT MÈDIC DE REGAL

GUIA MÈDICA

El quadre mèdic de Mutuacat compta amb els millors centres i especialistes d’arreu del país, perquè vagis on vagis et sentis com a casa!

Podràs trobar tots els professionals ordenats per províncies i poblacions, amb els centres mèdics agrupats per especialitats i per ordre alfabètic.

LES COBERTURES OBLIGATÒRIES AL DETALL

Segons el Decret 58/2010, de 4 de maig, totes les entitats, centres, establiments públics o privats, amb ànim de lucre o sense, empreses dedicades a l’organització d’activitats físiques, d’esbarjo i d’aventura on es practiqui una activitat esportiva han de tenir cobertura d’accidents per a tots els seus participants.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Assegurança pels danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o a qualsevol altra persona com a conseqüència de les condicions de les instalacions o de l’activitat esportiva.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Inclou:

 • Assistència medicoquirúrgica, farmacèutica (en règim hospitalari) i sanitària en accidents soferts en territori nacional, durant un període de 18 mesos i en quantitat IL·LIMITADA.

 • Els tractaments de rehabilitació necessaris com a conseqüència d’un accident cobert a la pòlissa, durant un període de 18 mesos a partir de la data de l’accident i en quantitat IL·LIMITADA.

 • Despeses de trasllat o evacuació des del lloc de l’accident fins a l’ingrés definitiu en un hospital concertat, dins del territori nacional i en quantitat IL·LIMITADA.

INVALIDESA PERMANENT - BAREM PARCIAL

Inclou:

 • Com a conseqüència d’accident esportiu fins a un màxim de 12.025€

MORT ACCIDENTAL

Inclou:

 • Com a conseqüència d’accident esportiu: 6.015€
 • Quan es produeixi durant la pràctica esportiva (sense que en sigui la causa):1.805€
 • En cas de menors de 14 anys, el capital de defunció es destinarà a cobrir les despeses de sepeli: 3.010€

*L’assegurança de responsabilitat civil no està inclosa en la contractació en línia. Per contractar-la, cal contactar amb Mútuacat.

QUÈ POT PASSAR SENSE L'ASSEGURANÇA?

Segons la llei, en el cas que l’entitat organitzadora no tinguin contractada una assegurança en activitats físiques i/o esportives, aquesta serà el responsable subsidiari de les despeses.

“Durant un torneig de bàsquet, un jugador rep un impacte al genoll i li provoca una ruptura dels lligaments. “

Despesa sanitària aproximada per a l’organitzador: 4.500 €

shadow

“En un circuit de BTT, el participant perd el control. A conseqüència de la caiguda pateix una lesió medul·lar. “

Despesa sanitària aproximada per a l’organitzador: 60.000€ + 12.025€ d’indemnització per invalidesa

shadow

“En una caminada popular, un participant pateix una caiguda per un precipici. És rescatat i traslladat en un hospital. Després d’uns dies en coma, mor. “

Despesa sanitària aproximada per a l’organitzador: 180.000€ + 7.820€ d’indemnització per mort

shadow

COM ACTUAR EN CAS D'ACCIDENT

Mutuacat posa a disposició de l’organitzador i dels assegurats la normativa d’actuació en cas d’accident per a la gestió del sinistre.
La normativa és de compliment obligatori. En cas d’incompliment, Mutuacat no es farà càrrec de l’assistència.

Descarrega’t aquí la normativa d’actuació en cas d’accident per la gestió del sinistre

MÉS INFORMACIÓ

CONTRACTACIÓ EN LÍNIA

1. QÜESTIONARI DE LA PÒLISSA D’ACCIDENTS

 • Nombre de persones
 • Data de la pòlissa
 • Altres detalls de l’activitat
 • Confirmació de dades
 • 3. FIRMA ELECTRÒNICA

 • Firma amb el ratolí (des de PC) o amb el dit (des del mòbil)
 • 2. PAGAMENT

 • Transferència
 • PayPal
 • Targeta
 • 4. FINALITZACIÓ

 • Obtenció de la pòlissa
 • Cal adjuntar el llistat nominatiu dels participants
 • REGLAMENTS

  Aquí pots consultar el reglament del producte (condicionat general):
  Esport i Lleure

  CARÈNCIES

  La carència és el període de temps que la beneficiària o el beneficiari ha d’esperar per poder fer ús de determinats serveis.

  L’Assegurança d’esport no té carències.

  EXCLUSIONS

  Les exclusions són clàusules que s’incorporen en el contracte amb l’objectiu d’acotar el perill i deixar constància de determinades circumstàncies que impliquen la no cobertura de la persona.

  A més de les exclusions indicades al Reglament General de prestacions a les persones que són d’aplicació a tots els Reglaments de la Mutualitat, s’exclouen de la cobertura d’aquesta assegurança:

  • Qualsevol dany o lesió a conseqüència d’un risc que no es trobi especificat en les Condicions Particulars, o sigui diferent dels estrictament definits en aquest Reglament.
  • Els accidents que, a l’efecte del Reglament, no tinguin la consideració de tals d’acord amb la definició especificada en aquest Reglament.
  • Les cervicàlgies, dorsàlgies, lumbàlgies, lumbociatàlgies i processos similars, encara que siguin conseqüència d’un sobreesforç, a menys que siguin resultat de traumatisme directe i documentat.
  • Les hèrnies de qualsevol tipus o naturalesa, tant abdominals com dels discos invertebrals, encara que siguin a conseqüència d’un sobreesforç.
  • Les malalties de qualsevol naturalesa, fins i tot l’infart de miocardi i el vessament o accident vascular cerebral, així com les lesions o altres conseqüències degudes a intervencions quirúrgiques o actes terapèutics, quan no siguin resultat d’un accident cobert per la pòlissa.
  • Les conseqüències d’accidents ocorreguts abans de la data d’entrada en vigor de les cobertures de l’assegurança, encara que les conseqüències es manifestin o determinin durant la vigència d’aquesta.
  CA