ASSEGURANÇA DE LLEURE

Assegurança de lleure obligatòria que cobreix els accidents a causa de la pràctica d’activitats de lleure o diferents esdeveniments segons el Decret 267/2016, de 5 de juliol.

SI ET CUREN PROFESSIONALS D’AQUÍ, PER QUÈ PAGUES L’ASSEGURANÇA A EMPRESES DE FORA?

LES NOSTRES ASSEGURANCES SÓN ÈTIQUES I JUSTES: HO ACREDITA EL SEGELL EUROPEU ETHSI

LA TEVA ASSEGURANÇA A UN PREU IMMILLORABLE: DES DE 0,80€

A QUI VA ADREÇADA?

Acampades infantils i juvenils, camps de treball, casals de vacances, colònies, rutes i qualsevol altra activitat assimilable, sigui quina sigui la seva denominació i característica.
Casals esportius, estades o campus esportius i rutes esportives que es duguin a terme en èpoques de vacances escolars.

COBERTURES I SERVEIS

RESPONSABILITAT CIVIL

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

INVALIDESA PERMANENT I MORT PER ACCIDENT

APP SALUTCAT,
XAT MÈDIC DE REGAL

GUIA MÈDICA

El quadre mèdic de Mutuacat compta amb els millors centres i especialistes d’arreu del país, perquè vagis on vagis et sentis com a casa!

Podràs trobar tots els professionals ordenats per províncies i poblacions, amb els centres mèdics agrupats per especialitats i per ordre alfabètic.

LES COBERTURES OBLIGATÒRIES AL DETALL

Segons el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de regulació de les activitats d’educació en el lleure (en les quals participen menors de 18 anys) totes les entitats, centres, establiments públics o privats, amb ànim de lucre o sense, empreses dedicades a l’organització d’activitats físiques, d’esbarjo i d’aventura on es practiqui una activitat esportiva, han de tenir cobertura d’accidents per a tots els seus participants.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Assegurança pels danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o a qualsevol altra persona com a conseqüència de les condicions de les instalacions o de l’activitat.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Inclou:

 • Assistència medicoquirúrgica, farmacèutica (en règim hospitalari) i sanitària en accidents soferts en territori nacional durant un període de 12 mesos i fins a un màxim de 6.000€.

INVALIDESA PERMANENT - BAREM PARCIAL

Inclou:

 • Com a conseqüència d’accident fins a un màxim de 6.500€

MORT ACCIDENTAL

Inclou:

 • Com a conseqüència d’accident: 5.000€
 • En cas de menors de 14 anys, el capital de defunció es destinarà a cobrir les despeses de sepeli: 3.010€

*L’assegurança de responsabilitat civil no està inclosa en la contractació en línia. Per contractar-la, cal contactar amb Mútuacat.

QUÈ POT PASSAR SENSE L'ASSEGURANÇA?

Segons la llei, en el cas que l’entitat organitzadora no tinguin contractada una assegurança en activitats físiques i/o esportives, aquesta serà el responsable subsidiari de les despeses.

“En una de les activitats, una nena s’entrebanca i cau. A causa de la caiguda es trenca l’espatlla. “

Despesa sanitària aproximada per a l’organitzador: 5.500 €

shadow

“En una activitat de nit a l’aire lliure, un infant cau per un barranc. L’accidentat pateix una lesió medul·lar. “

Despesa sanitària aproximada per a l’organitzador: 80.000€ + 6.500€ d’indemnització per invalidesa

shadow

“En unes colònies, un infant cau per unes escales. A causa de les fortes contusions, mor a l’hospital. “

Despesa sanitària aproximada per a l’organitzador: 60.000€ + 3.010€ d’indemnització per mort

shadow

COM ACTUAR EN CAS D'ACCIDENT

Mutuacat posa a disposició de l’organitzador i dels assegurats la normativa d’actuació en cas d’accident per la gestió del sinistre.
La normativa és de compliment obligatòri. En cas d’incompliment, Mutuacat no es farà càrrec de l’assitència.

Descarrega’t aquí la normativa d’actuació en cas d’accident per a la gestió del sinistre

MÉS INFORMACIÓ

CONTRACTACIÓ EN LÍNIA

1. QÜESTIONARI DE LA PÒLISSA D’ACCIDENTS

 • Nombre de persones
 • Data de la pòlissa
 • Altres detalls de l’activitat
 • Confirmació de dades
 • 3. FIRMA ELECTRÒNICA

 • Firma amb el ratolí (des de PC) o amb el dit (des del mòbil)
 • 2. PAGAMENT

 • Transferència
 • PayPal
 • Targeta
 • 4. FINALITZACIÓ

 • Obtenció de la pòlissa
 • Cal adjuntar el llistat nominatiu dels participants
 • REGLAMENTS

  Aquí pots consultar el reglament del producte (condicionat general):
  Esport i Lleure

  CARÈNCIES

  La carència és el període de temps que la beneficiària o el beneficiari ha d’esperar per poder fer ús de determinats serveis.

  L’Assegurança d’esport no té carències.

  EXCLUSIONS

  Les exclusions són clàusules que s’incorporen en el contracte amb l’objectiu d’acotar el perill i deixar constància de determinades circumstàncies que impliquen la no cobertura de la persona.

  A més de les exclusions indicades al Reglament General de prestacions a les persones que són d’aplicació a tots els Reglaments de la Mutualitat, s’exclouen de la cobertura d’aquesta assegurança:

  • Qualsevol dany o lesió a conseqüència d’un risc que no es trobi especificat en les Condicions Particulars, o sigui diferent dels estrictament definits en aquest Reglament.
  • Els accidents que, a l’efecte del Reglament, no tinguin la consideració de tals d’acord amb la definició especificada en aquest Reglament.
  • Les cervicàlgies, dorsàlgies, lumbàlgies, lumbociatàlgies i processos similars, encara que siguin conseqüència d’un sobreesforç, a menys que siguin resultat de traumatisme directe i documentat.
  • Les hèrnies de qualsevol tipus o naturalesa, tant abdominals com dels discos invertebrals, encara que siguin a conseqüència d’un sobreesforç.
  • Les malalties de qualsevol naturalesa, fins i tot l’infart de miocardi i el vessament o accident vascular cerebral, així com les lesions o altres conseqüències degudes a intervencions quirúrgiques o actes terapèutics, quan no siguin resultat d’un accident cobert per la pòlissa.
  • Les conseqüències d’accidents ocorreguts abans de la data d’entrada en vigor de les cobertures de l’assegurança, encara que les conseqüències es manifestin o determinin durant la vigència d’aquesta.
  CA