Convenis col·lectius d'accident

convenis

Amb els convenis col·lectius protegeix l’actiu més important de la teva empresa: les persones.

La Mútua ofereix protecció personal i familiar al col·lectiu de treballadors en règim de la Seguretat Social, que puguin patir incidents derivats de la seva activitat professional.

Què cobrim

Assegurem compromisos de les empreses amb els seus treballadors i treballadores

L’assegurança d’accidents convenis té com a finalitat garantir prestacions que tenen el caràcter de millora voluntària respecte de les que atorga la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva. Els beneficiaris són tots els empleats que formen part de la plantilla de l’empresa.

Amb l’aparició de la normativa legal sobre instrumentació de compromisos per pensions, les empreses s’obliguen a “exterioritzar”, mitjançant un contracte d’assegurança, tots els compromisos al seu càrrec que impliquin el pagament d’un capital per defunció de l’empleat assegurat, o per causa d’una invalidesa permanent, en els seus graus de total, absoluta o gran invalidesa, que aquest empleat pugui patir.

És molt habitual que, dins de la negociació dels convenis laborals, s’inclogui l’obligatorietat per part de l’empresari de contractar una assegurança d’accidents col•lectiva.

Què cal saber?

Què inclou un conveni laboral?
Aquest tipus d’acords col•lectius no emparen només les situacions de defunció o invalidesa permanent per un accident de treball. Les negociacions dels convenis són cada vegada més exigents en la protecció personal de qui realitza l’activitat professional per compte d’altri.

Per aquest motiu, s’incorporen als convenis moltes altres obligacions, com les derivades d’accidents no laborals, malalties professionals, defunció per causa natural, ajudes per defunció, despeses de sepeli, invalideses parcials, lesions no invalidants o capital per accident de circulació.

Cobertures:
Es garanteixen els accidents que pugui patir l’assegurat durant l’exercici de la seva professió i que siguin qualificats com a “accident de treball”.

Les cobertures i els capitals correspondran al que exigeixi el conveni laboral del sector d’activitat que s’assegura per a una assegurança d’accidents col•lectiva.

Cobertures de contractació mínima obligatòria:
Defunció per accident i/o invalidesa permanent absoluta i gran invalidesa per accident o invalidesa permanent absoluta i parcial, i gran invalidesa per accident.

Altres cobertures opcionals:

  • Defunció per malaltia professional
  • Defunció natural/despeses de sepeli
  • Defunció per accident de circulació
  • Invalidesa permanent total per accident
  • Gran invalidesa per malaltia professional
  • Invalidesa permanent absoluta i parcial per malaltia professional
  • Invalidesa permanent absoluta per malaltia
  • Invalidesa permanent total per malaltia professional
  • Invalidesa permanent per accident de circulació
  • Assistència sanitària per accident
  • Lesions permanents no invalidants
  • Hospitalització per accident
  • Assistència en viatge

Carències:
No hi ha cap carència.

Com actuar:
Permet contractar la pòlissa segons el nombre d’assegurats que consten als TC2 i fer una regularització al final de l’anualitat de l’assegurança.

Per a més informació, consulta el Reglament.
També pots deixar-nos les teves dades aquí i contactem amb tu.

Ofertes
tabla_DEF

I si aquesta proposta no s’ajusta a les teves necessitats, tenim altres solucions