AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

1. Condició d’USUARI
L’accés o ús del lloc web www.mutuacat.cat implica tenir-ne la condició d’USUARI i l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sense perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.

2. Condició de TITULAR
En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es posa en coneixement dels USUARIS del web www.mutuacat.cat, de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa al TITULAR del domini:
1. Nom: MÚTUA MANRESANA, M.P.S.
2. Nom Comercial: MUTUACAT
3. Domicili: c. Mossèn i Serapi Farré, 39 baixos – 08242 Manresa (Barcelona)
4. Adreça de correu electrònic: mutua@mutuacat.cat
5. Telèfon: 938 773 333
6. CIF: V08276545
7. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona

3. Objecte
A través del web www.mutuacat.cat, MÚTUA MANRESANA, M.P.S., en endavant el TITULAR, facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i a la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.

4. Condicions d’ús
L’accés al web tindrà caràcter gratuït, sense perjudici que algun dels serveis als quals es pot accedir estigui subjecte al pagament d’un preu.
L’USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús del lloc web.
Per fer ús dels serveis, els menors d’edat requeriran el permís dels seus pares o tutors, els quals seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.
L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.mutuacat.cat, i a abstenir-se d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites o que contravinguin els interessos de tercers, que siguin contraris als drets humans o que provoquin danys en els sistemes del lloc o en els dels seus proveïdors o tercers.
El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics, malgrat que no es fa responsable dels danys potencials o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’USUARI quan aquest accedeixi al lloc web o l’utilitzi.
El TITULAR es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, i podrà canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.

5. Propietat industrial i intel·lectual
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc www.mutuacat.cat són propietat del TITULAR o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al web i/o als serveis atribueixi a l’USUARI cap tipus de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.
Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer-ne un ús més enllà de l’estrictament necessari per a la utilització correcta del lloc web.
Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.
En virtut del disposat en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.
L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que es trobi instal·lat a www.mutuacat.cat

6. Protecció de dades de caràcter personal

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.

La finalitat d’aquest fitxer serà la de prestar els nostres serveis i comunicar-nos amb l’usuari. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte o si l’usuari sol·licita informació de productes no comercialitzats per Mútua Manresana.

L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça rgpd@mutuacat.cat indicant la referencia RGPD.

Informació addicional sobre Protecció de Dades:
6.1. Responsable del tractament.
Identitat: MÚTUA MANRESANA MPS – CIF V08276545
Adreça: C/ Mossèn Serapi, 39-41 – Manresa 08242
Telèfon: 93 877 33 33
Correu: rgpd@mutuacat.cat

6.2. Delegat de Protecció de Dades.
El Delegat de Protecció de Dades és la persona que s’encarrega de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a MÚTUA MANRESANA MPS i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. S’hi pot contactar enviant un correu electrònic a rgpd@mutuacat.cat

6.3. Finalitat del tractament de les dades.
Les dades personals que es puguin recollir en aquest formulari per part de MÚTUA MANRESANA MPS seran utilitzades per poder contactar amb els clients, oferir-los serveis, publicitat i prospecció comercial.
En cap cas s’utilitzaran per cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat, especialment per a l’enviament de publicitat, si així s’ha manifestat; ni tampoc seran cedides a tercers, a menys que s’hagi sol·licitat informació de productes no comercialitzats per Mútua Manresana.
Les dades personals que ens hagueu proporcionat es conservaran per un període de 10 anys (o pel període que determini la normativa específica en la matèria), o bé fins que l’interessat
expressament en sol·liciti la seva supressió.

6.4. Legitimació del tractament de dades.
La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes al RGPD, concretament a l’article 6.1.a), doncs MÚTUA MANRESANA MPS sol·licita expressament el consentiment dels interessats per a què les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.

6.5. Destinataris de les dades.
No es preveu que es cedeixin les dades recollides mitjançant el present document a tercers, amb finalitats diferents a les exposades més amunt. Sí que es cediran, però, quan es tracti d’una obligació legal, del compliment de l’objecte d’un contracte o si es sol·licita informació de productes no comercialitzats per Mútua Manresana.

6.6. Exercici dels drets propis.
Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a rgpd@mutuacat.cat, acompanyat d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu, o bé dirigint-se a les instal·lacions de MÚTUA MANRESANA MPS, al C/ Mossèn Serapi, 39-41, 08242 Manresa.

7. Xarxes socials
En el cas que el TITULAR tingui presència a les xarxes socials, el tractament de les dades que es realitzi de les persones que connectin amb el TITULAR a través d’aquests canals es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sens perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa social que correspongui.
El TITULAR tractarà les dades de l’USUARI amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informar-lo d’activitats, productes o serveis del TITULAR o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

8. Exclusió de garanties i responsabilitat
El TITULAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar pel mal funcionament del lloc web citant, a títol merament enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

9. Enllaços
En cas que a www.mutuacat.cat es disposés d’enllaços a altres llocs d’Internet, el TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs ni sobre els seus continguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços pertanyents a llocs web aliens, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa ni constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. De la mateixa manera, l’enllaç d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús
Aquestes condicions romandran en vigor de forma indefinida, sense perjudici de la seva modificació, que podrà ser duta a terme pel TITULAR en qualsevol moment, essent degudament publicada al lloc web.

11. Jurisdicció i legislació aplicable
Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, i se sotmetran a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de Manresa.

Text redactat i validat per e-dret, Dret en Xarxa SLP www.edret.cat
Última revisió: 10 de febrer de 2017

POLÍTICA DE COOKIES

1. Definició de cookie
Les cookies (galetes) són fitxers que es descarreguen al seu equip en accedir a la majoria de llocs web. Permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip (preferències del lloc, informació del perfil, etc.) i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden fer servir per reconèixer l’usuari.
Les cookies poden ser pròpies o de tercers. Les pròpies són aquelles establertes pel domini del mateix lloc web, mentre que les de tercers provenen d’altres fonts externes, com poden ser anuncis, imatges, etc. inserits a les pàgines.
Per a determinades funcions del lloc www.mutuacat.cat és necessari tenir habilitades les cookies.

2. Quina informació s’emmagatzema en una cookie?
Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre l’usuari, sinó que desen dades de caràcter tècnic, preferències de navegació, personalització de continguts, etc. El servidor web no l’associa a vostè com a persona, sinó al seu navegador.

3. Classificació de les cookies
Podem classificar les cookies segons diferents criteris.
Segons el període en què resten actives:
– De sessió: són cookies temporals que es creen quan l’usuari visita el lloc web i caduquen quan aquest finalitza la sessió, per la qual cosa no queden registrades a l’equip.
– Persistents: s’emmagatzemen a l’equip més enllà de la sessió de navegació. Permeten als llocs web recordar les preferències i ajustos de l’usuari quan aquest hi accedeix de nou. Es mantenen actives durant un temps establert, que pot anar des d’alguns minuts fins a diversos anys.
Segons l’entitat que les gestiona:
– Pròpies: són aquelles establertes pel domini del lloc web que s’està visitant i són essencials per al seu funcionament.
– De tercers: provenen d’altres fonts externes, com poden ser anuncis, imatges, etc. inserits a les pàgines. Tenen finalitats estadístiques.
Segons la seva finalitat:
– Tècniques: són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber si està navegant un humà o una aplicació automatitzada, si navega un usuari anònim o un de registrat, etc. Es tracta de tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.
– D’anàlisi: recullen informació sobre el tipus de navegació que s’està realitzant, les secciones que més es visiten, els productes consultats, la franja horària d’ús, l’idioma, etc. La seva finalitat és introduir millores a partir de l’anàlisi dels comportaments de navegació.
– Publicitàries: permeten la gestió de la publicitat als espais que s’hagin habilitat a les pàgines web, en funció de la navegació de l’usuari, el seu país de procedència, l’idioma, etc.

4. Quines s’utilitzen en aquest lloc
El lloc web www.mutuacat.cat utilitza els següents tipus de cookies per al seu correcte funcionament o per a finalitats estadístiques i/o publicitàries:
Cookies de Google:

Cookie

Durada

Finalitat

APISID

2 anys

Cookies utilitzades per Google per emmagatzemar les preferències de l’usuari i la informació durant la visualització de les pàgines que inclouen mapes de Google.

CONSENT

21 anys

HSID

2 anys

NID

6 mesos

SAPISID

2 anys

SID

2 anys

SSID

2 anys

PREF

21 anys

Cookies de Youtube que emmagatzemen identificadors únics i informació d’inici de sessió.

LOGIN_INFO

21 anys

VISITOR_INFO1_LIVE

8 mesos

YSC

En finalitzar la sessió

Permet el control de visites als vídeos de Youtube

remote_sid

En finalitzar la sessió

Cookie tècnica per al servei de vídeo de Youtube

_ga

2 anys

Procedent de Google Analytics, recopila informació i ofereix estadístiques d’ús del lloc sense identificar personalment els usuaris.

_gat

10 minuts

Procedent de Google Analytics, serveix per a limitar el nombre de sol·licituds fetes a doubleclick.net

viewed_cookie_policy

1 any

Cookie utilitzada pel propi plugin de cookies que emmagatzema la decisió de l’usuari d’acceptar-les o no.

GMAIL_RTT

En finalitzar la sessió

Cookie relativa a serveis de Google, com Gmail o Maps.

GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION

En finalitzar la sessió

Utilitzada per Google que emmagatzema preferències de l’usuari.

DSID

2 setmanes

Cookie de Google per mostrar anuncis més rellevants.

IDE

2 anys

Cookie publicitària de Google que s’inclou en llocs web que no pertanyen a Google.

id

2 anys

Cookie publicitària de Google que s’inclou en llocs web que no pertanyen a Google.

5. Acceptació de la Política de cookies
www.mutuacat.cat mostra informació sobre la seva Política de cookies a la part inferior de qualsevol pàgina amb cada inici de sessió i si prèviament no s’han acceptat.
Davant aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:
1. Acceptar cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del lloc web durant la sessió actual.
2. Més informació. Podrà obtenir tota la informació relacionada amb les cookies que utilitzem.

6. Formes de desactivar-les
Les cookies emmagatzemades al seu equip o dispositiu poden desactivar-se seguint les indicacions del mateix navegador (normalment a través de l’apartat “ajuda” del menú). Cal tenir present, però, que la desactivació d’alguna cookie pot impedir o dificultar la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta web.
Li facilitem a continuació els enllaços per a modificar la configuració de les cookies als principals navegadors:
– Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=”ie-10″
– Firefox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
– Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=”es”
– Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Pot trobar més informació sobre les cookies i la seva desactivació a la pàgina www.aboutcookies.org

7. Què passa si desactivem les cookies?
Perquè entengui l’abast que pot tenir desactivar les cookies li mostrem alguns exemples d’accions que no podrà realitzar sense permetre el seu ús:
– No podrà compartir continguts d’un lloc web a les xarxes socials.
– El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com sol passar en les botigues online.
– No podrà accedir a l’àrea personal dels llocs web, com poden ser “El meu compte”, “El meu perfil” o “Les meves comandes”.
– Botigues online: Li serà impossible realitzar compres online, ja que funcions com la cistella de la compra no estaran disponibles.
– El lloc web no podrà realitzar analítiques sobre visitants i tràfic a la web, la qual cosa dificultarà millorar l’experiència de l’usuari.
– El lloc web no podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.

8. Es poden eliminar les cookies?
Sí. No només eliminar, sinó també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic. Per eliminar les cookies d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà cercar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

Notes addicionals
– Ni aquest web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.
– Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc s’ha de poder fer ús del dret a la seva eliminació o desactivació. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels navegadors.
– En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptar-les.
Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti a comunicar-se amb nosaltres a través de l’apartat de contacte.

Text redactat i validat per e-dret, Dret en Xarxa SLP www.edret.cat
Última revisió: 25 de juny de 2018