POLÍTICA DE PRIVACITAT DE L'APP

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE L’APLICACIÓ MÒBIL DE MUTUACAT

Data de l’última actualització: 6 de juny de 2024

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), MUTUAMANRESANA, MPS (en endavant, MUTUACAT) informa els usuaris de l’aplicació mòbil MUTUACAT (en endavant, l’Aplicació) sobre el tractament de les dades personals que ells voluntàriament hagin facilitat durant el procés de registre, accés i utilització del servei.


1. INTRODUCCIÓ

MUTUACAT, una entitat sense ànim de lucre especialitzada en assegurances de salut i esportives, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris de la seva aplicació mòbil. Aquesta política de privacitat descriu com recollim, utilitzem, divulguem i protegim les dades personals obtingudes a través de la nostra aplicació.


2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals facilitades pels clients de l’Aplicació és MUTUAMANRESANA, MPS (en endavant MUTUACAT), amb CIF V08276545, i domicili a C/ Mossèn i Serapi Farré, 39 baixos – 08242 Manresa (Barcelona), inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 24036, Foli 0004, Full 63021, Inscripció 2a.

Per a qualsevol consulta o preocupació relativa a aquesta política de privacitat, els usuaris poden contactar-nos a: mutua@mutuacat.cat i telèfon: 938 773 333.


3. DADES RECOPILADES

3.1. Accés sense registre:

 • Guia Mèdica: Aquesta funcionalitat permet als usuaris consultar una llista de centres mèdics coberts per les nostres assegurances sense necessitat de registrar-se. No es recullen dades personals en aquesta secció.

3.2. Accés amb registre:

 • Registre i inici de sessió: Per accedir a les funcionalitats de Telemedicina, els usuaris han de completar un procés de registre. Recopilem dades identificatives com
  • Nom i cognoms
  • Data de naixement
  • Gènere
  • Adreça de correu electrònic
  • Número de telèfon
  • DNI
 • Telemedicina: Les funcionalitats de xat i videoconferència amb professionals mèdics poden implicar la recollida i el tractament de dades sensibles relacionades amb la salut dels usuaris.


4. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades recollides seran utilitzades per a les següents finalitats:

 • Garantir el correcte funcionament de l’Aplicació
 • Facilitar l’accés a la guia mèdica.
 • Permetre l’ús de les funcionalitats de Telemedicina.
 • Comunicar-nos amb els usuaris respecte a les seves comptes i els serveis oferts.
 • Millorar i personalitzar l’experiència de l’usuari amb l’aplicació.
 • Garantir la seguretat i la integritat dels nostres sistemes.


5. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

El tractament de les dades de l’usuari es realitza amb les següents bases legals que el legitimen:

 • El consentiment dels usuaris
 • La contractació dels serveis de l’Aplicació, els termes i condicions de la qual es posaran a disposició de l’usuari en tot cas, amb caràcter previ, per a la seva expressa acceptació.

En cas que l’usuari no faciliti a MUTUACAT les seves dades, o ho faci de manera errònia o incompleta, no serà possible procedir a l’ús de l’Aplicació.


6. DESTINATARIS

No compartirem les dades personals dels usuaris amb tercers, excepte en els següents casos:

 • Amb professionals mèdics per a la prestació dels serveis de Telemedicina.
 • Quan sigui requerit per la legislació aplicable o en resposta a un procediment legal vàlid.
 • D’altra banda, MUTUACAT podrà donar accés o transmetre les dades personals facilitades per l’Usuari, a tercers proveïdors de serveis, amb els quals hagi subscrit acords d’encàrrec de tractament de dades, i que únicament accedeixin a aquesta informació per prestar un servei en favor i per compte del Responsable.


7. SEGURETAT DE LES DADES

Adoptem mesures tècniques i organitzatives adequades per protegir les dades personals dels usuaris contra l’accés no autoritzat, la pèrdua accidental, la destrucció o la divulgació no autoritzada.

MUTUACAT es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte als dades de caràcter personal d’acord amb la legislació aplicable.

Tanmateix, tingueu en compte que cap transmissió de dades a través d’Internet o tecnologia d’emmagatzematge d’informació pot garantir ser totalment segura. Per tant, tot i que ens esforcem per protegir la informació dels nostres usuaris, no podem assegurar o garantir la seguretat de tota la informació que ens envien, i els usuaris ho fan sota el seu propi risc.


8. DRETS DELS USUARIS

Els usuaris tenen dret a accedir, rectificar, limitar, suprimir, oposar-se i portabilitat al tractament de les seves dades personals. Poden exercir aquests drets contactant amb nosaltres a través de: mutua@mutuacat.cat i telèfon: 938 773 333.

Així mateix, l’Usuari té dret a interposar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 1a planta. 08010 Barcelona, amb telèfon 93 552 78 00, apdcat@gencat.cat (www.apdcat.cat).


9. CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades per l’usuari es conservaran en els sistemes i bases de dades del Responsable del Tractament, mentre aquell continuï fent ús de l’Aplicació, sempre que no en sol·liciti la supressió i, en qualsevol cas, fins que expiri el període per exigir responsabilitats derivades de la relació contractual i altres obligacions legals.

La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzades en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així ho requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat es farà en virtut del que disposa la normativa sobre protecció de dades personals, i amb el màxim respecte a aquesta.


10. MODIFICACIONS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Podem actualitzar aquesta política de privacitat periòdicament. Notificarem qualsevol canvi significatiu a través de l’aplicació o altres mitjans adequats.


11. CONTACTE

Per a qualsevol consulta o preocupació relativa a aquesta política de privacitat, els usuaris poden contactar-nos a:

 • Carrer Mossèn i Serapi Farré, 39 baixos – 08242 Manresa (Barcelona)
 • Adreça de correu electrònic: mutua@mutuacat.cat
 • Telèfon: 938 773 333