Accidents

T’oferim pòlisses d’assegurances a mida, perquè la prevenció és la millor manera d’evitar riscos. No volem que una invalidesa absoluta o parcial, o fins i tot una defunció deixi desemparats els teus éssers estimats ni afecti la continuïtat del negoci.

I a més, tu tries com rebre la indemnització: en forma de capital, en mensualitats durant deu anys o a través d’una combinació de totes dues opcions.

A part, oferim protecció personal i familiar per al teu personal assalariat en cas que pateixin accidents derivats de la seva activitat professional, tal com estableixen els diferents convenis col•lectius.

Què cobrim

La invalidesa absoluta, la parcial i la defunció per accident, a través d’un pagament únic i/o fraccionat en mensualitats durant deu anys.

Què cal saber?

Qui pot contractar-ho:
Són assegurables totes les persones d’entre 16 i 60 anys.

Cobertures:

  • 24 hores, 365 dies
  • Qualsevol tipus d’accident laboral, domèstic, no laboral, etc.
  • Invalidesa parcial en funció del tipus d’incapacitat

Carències:
No hi ha cap carència.

Exclusions:

  • Qualsevol lesió derivada d’un accident previ a ser mutualista
  • Esports d’alt risc, actes notòriament perillosos, etc.
  • Malalties i lesions no incloses en el servei, expressament descrites al Reglament corresponent (vegeu l’últim punt d’aquest menú)

Com actuar:
Cal notificar l’accident en el termini màxim de 7 dies, mitjançant certificat mèdic que ho acrediti.

  • En cas d’invalidesa: certificat mèdic que confirmi les seqüeles definitives.
  • En cas de defunció: certificat de defunció i certificat de les últimes voluntats.

Per a més informació, consulta el Reglament.
També pots deixar-nos les teves dades i contactem amb tu:

Ofertes

Per només 5,11€ mensuals tens:
30.000€ en cas de defunció
30.000€ en cas d’invalidesa
% sobre els 30.000€ en cas d’invalidesa parcial

I si aquesta proposta no s’ajusta a les teves necessitats, tenim altres solucions

Reglaments

Indemnització per mort d’accident: Agrupació A30

Indemnització per accident: Agrupació A3.1

Indemnització periòdica per accident: Agrupació A3.3

CA