ASSEGURANÇA DE CONVENI COL·LECTIU

Protegeix l’actiu més important de la teva empresa: les persones.
L’assegurança de conveni col·lectiu és obligatòria per protegir els treballadors i els familiars davant d’una invalidesa o de la mort a conseqüència d’un accident laboral. La no contractació prevista al conveni col·lectiu és un incompliment de les obligacions de l’empresa sancionable amb una multa de 6.251 a 187.515 euros.

SIGUI QUIN SIGUI EL PREU DEL TEU CONVENI,
TE'L REBAIXEM!

ASSEGURANÇA SENSE PRIMA MÍNIMA!

LES NOSTRES ASSEGURANCES SÓN ÈTIQUES I JUSTES: HO ACREDITA EL SEGELL EUROPEU ETHSI

SIGUI QUIN SIGUI EL PREU DEL TEU CONVENI, TE’L BAIXEM

Tot sota les condicions previstes a les bases legals de la campanya. Per consultar-les, fes clic aquí.

COBERTURES

ACCIDENT LABORAL

 • Defunció
 • Gran invalidesa
 • Incapacitat permanent absoluta
 • Incapacitat permanent total
 • MALALTIA PROFESSIONAL

 • Defunció
 • Gran invalidesa
 • Incapacitat permanent absoluta
 • Incapacitat permanent total
 • DEFUNCIÓ PER QUALSEVOL CAUSA

  QUÈ CAL SABER?

  QUÈ INCLOU UN CONVENI LABORAL?

  Aquest tipus d’acords col·lectius emparen sobretot les situacions de defunció i invalidesa per un accident de treball. Tot i això les negociacions dels convenis són cada vegada més exigents en la protecció personal de qui realitza l’activitat professional per compte d’altri.

  Per aquest motiu, s’incorporen als convenis moltes altres obligacions, com les derivades d’accidents no laborals, malalties professionals, defunció per causa natural, ajudes per defunció, despeses de sepeli, invalideses parcials, lesions no invalidants o capital per accident de circulació.

  COBERTURES

  Es garanteixen capitals dels accidents que pugui patir l’assegurat durant l’exercici de la seva professió i que siguin qualificats com a “accident de treball”.

  Les cobertures i els capitals corresponen al que exigeixi el conveni laboral del sector d’activitat que s’assegura.

  Altres cobertures opcionals:

 • Defunció per malaltia professional
 • Defunció natural/despeses de sepeli
 • Defunció per accident de circulació
 • Invalidesa permanent total per accident
 • Gran invalidesa per malaltia professional
 • Invalidesa permanent absoluta i parcial per malaltia professional
 • Invalidesa permanent absoluta per malaltia
 • Invalidesa permanent total per malaltia professional
 • Invalidesa permanent per accident de circulació
 • Assistència sanitària per accident
 • Lesions permanents no invalidants
 • Hospitalització per accident
 • Assistència en viatge
 • CARÈNCIES

  La carència és el període de temps que la beneficiària o el beneficiari ha d’esperar per poder fer ús de determinats serveis.

  L’assegurança de conveni col·lectiu no té carències.

  REGLAMENTS

  Aquí pots consultar el reglament del producte (condicionat general):
  Estatuts

  Reglament general
  Convenis col·lectius d’accident

  COM ACTUAR EN CAS D'ACCIDENT

  Mútuacat posa a disposició del medidador, de l’empresa i dels assegurats la normativa d’actuació en cas d’accident per a la gestió del sinistre.
  La normativa és de compliment obligatori.

  Descarrega’t aquí la normativa d’actuació en cas d’accident per la gestió del sinistre

  MÉS INFORMACIÓ

   Nom

   Telèfon

   Horari de preferència:

   Motiu de la trucada:

   Adreça electrònica:

   [mc4wp_checkbox]

   He llegit i accepto la política de protecció de dades de caràcter personal.

   CA