Infants que mengen a l'escola

AL·LÈRGIA A L’ESCOLA – L’ANAFILAXI

Com actuar en cas d’un xoc anafilàctic al menjador escolar

Les al·lèrgies alimentàries són una preocupació creixent en la societat actual. Amb l’augment de les al·lèrgies alimentàries, també ha crescut la incidència d’anafilaxi, una reacció al·lèrgica severa i potencialment mortal. Un dels llocs on es pot donar és el menjador escolar. Per això, és bàsic saber com actuar si un infant hi experimenta un xoc anafilàctic.

Què és l’anafilaxi?

L’anafilaxi és una reacció al·lèrgica extrema i immediata que pot afectar múltiples sistemes del cos. Es produeix quan el sistema immune surt fora de control com a resposta a una substància al·lèrgica, en aquest cas, aliments específics. Les reaccions al·lèrgiques poden variar en gravetat, però l’anafilaxi és la forma més greu i pot ser letal si no es tracta amb rapidesa.

Símptomes d’un xoc anafilàctic

És essencial conèixer els símptomes d’un xoc anafilàctic per actuar amb rapidesa en cas que succeeixi. Aquests símptomes poden aparèixer en qüestió de minuts després de l’exposició a l’al·lergen i inclouen:

 1. Dificultat per respirar: El nen pot tenir dificultats per respirar, com sibilàncies o pitjor.
 2. Inflor de la cara i la gola: La cara i la gola poden inflar-se ràpidament, causant dificultats per parlar o deglutir.
 3. Picor i erupcions cutànies: Picor intens i erupcions cutànies que poden semblar urticària.
 4. Nàusees i vòmits: El nen pot començar a sentir nàusees i vomitar.
 5. Confusió o pèrdua de consciència: Pot experimentar confusió mental o, en casos més greus, perdre la consciència.

Com actuar en cas d’un xoc anafilàctic al menjador escolar

La rapidesa d’acció és crítica en un cas d’anafilaxi. Si un nen manifesta símptomes d’anafilaxi al menjador escolar, segueix aquests passos:

 1. Truca al 112: La primera prioritat és trucar al servei d’emergències per aconseguir assistència mèdica immediata.
 2. Administra adrenalina: Si es disposa d’adrenalina cal administrar-la segons les indicacions. Ajuda a alleujar els símptomes immediatament i pot ser vital.
 3. Assegura’t que el nen estigui assegut o a una posició còmoda: Ajudarà a millorar la circulació i a reduir el risc de pèrdua de consciència.
 4. No els obliguis a menjar o beure: Evita intentar alimentar-los o donar-los de beure, ja que això podria empitjorar la situació.
 5. Comparteix informació amb l’equip mèdic: Si és possible, proporciona detalls sobre l’al·lergen i quan s’hi va exposar.

Prevenir reaccions al·lèrgiques a l’escola

La millor manera de protegir els nens amb al·lèrgies alimentàries a l’escola és mitjançant la prevenció. Algunes mesures preventives importants inclouen:

1 . Conèixer les al·lèrgies dels nens: L’escola ha de ser conscient de les al·lèrgies específiques de cada nen i prendre mesures per evitar l’exposició a aliments al·lèrgens.

Per abordar aquest desafiament, APNAA ha creat un document d’instruccions i pautes. Aquest document ha de ser omplert pel pediatre o l’al·lergòleg de l’estudiant i presentat a l’escola cada curs escolar o quan hi hagi canvis en l’al·lèrgia o el tractament. Sens dubte, és una eina fonamental per assegurar que es prenguin les mesures adequades en cas d’una reacció al·lèrgica.

 1. Educació i formació: El personal de l’escola ha de rebre formació sobre com reconèixer els símptomes d’anafilaxi i com administrar adrenalina.
 2. Pla d’acció per a al·lèrgies: Cada nen amb al·lèrgies alimentàries ha de tenir un pla d’acció personalitzat que es comparteixi amb els mestres i altres membres del personal.
 3. Accés a l’adrenalina: Assegurar-se que hi hagi epinefrina disponible a l’escola i que sigui fàcilment accessible en cas d’emergència.

L’Alergobox: una tecnologia intel·ligent

Una solució innovadora que ha estat implementada per abordar aquesta qüestió crítica és el Projecte Al·lergoprotecció, desenvolupat per Adan Medical Innovation. Aquesta iniciativa pionera té com a objectiu protegir els estudiants en els espais públics i reduir els desenllaços fatals d’anafilaxi.

El cor del Projecte Al·lergoprotecció és l’Alergobox, un dispositiu mèdic intel·ligent amb tecnologia patentada. Aquest dispositiu ajuda a gestionar els autoinjectors d’adrenalina i a manejar reaccions al·lèrgiques greus. La seva funcionalitat inclou la confirmació del diagnòstic d’anafilaxi, l’activació d’un protocol d’emergència, el control de la temperatura i la caducitat dels autoinjectors, tot amb tecnologia NBIOT i GPS.

A més de l’Alergobox, Adan Medical Innovation ha desenvolupat l’aplicació mèdica anAPPhylaxis®. Aquesta aplicació gratuïta, disponible tant per a dispositius IOS com a Android, és una eina essencial per als pacients i els seus familiars. Inclou un comprovador de símptomes, un tutorial d’entrenament per a l’ús d’autoinjectors d’adrenalina, un localitzador d’Alergoboxes i un protocol d’emergència amb instruccions àudio i visuals.

En resum, les al·lèrgies alimentàries i l’anafilaxi són una preocupació important a les escoles. És essencial que els professionals de l’educació i els pares estiguin ben informats sobre com reconèixer i respondre a aquestes situacions. La rapidesa d’acció pot ser la diferència entre la vida i la mort en un cas d’anafilaxi.

CA